Normal 0 false false false MK X-NONE X-NONE

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Работно време од 07-15 часот

Електротерапија 07-20 часот,секоја сабота од 07-15 часот

Сала за Кинези и Работна терапија 07-15 часот

 

Физикална медицина и рехабилитација, оддел кој е опремен со сите апарати за физикална терапија(електро терапија, ултарзвучна, криотерапија, магнетотерапија, ласерска терапија, парафин,комплетно опремена сала за кинези и работна терапија т.н)

Normal 0 false false false MK X-NONE X-NONE Normal 0 false false false MK X-NONE X-NONE


  • Д-р Сања Андоновска – специјалист по физикална медицина и рехабилитација
  • Д-р Евда Масалковска– специјалист по физикална медицина и рехабилитација

 

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

 

  • Татјана Милевска-Дипл.физиотерапевт
  • Дијана Босилковска
  • Виолета Ристевска
  • Васка Илиевска Наумовска-Дипл.физиотерапевт
  • Екрем Рустемовски - договор на дело

 

 

HPIM1614 HPIM1615 HPIM1616 HPIM1617 HPIM1618 HPIM1619 HPIM1620