СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Работно време од 07-15 часот

Електротерапија 07-20 часот,секоја сабота од 07-15 часот

Сала за Кинези и Работна терапија 07-15 часот

 

Физикална медицина и рехабилитација, оддел кој е опремен со сите апарати за физикална терапија(електро терапија, ултарзвучна, криотерапија, магнетотерапија, ласерска терапија, парафин,комплетно опремена сала за кинези и работна терапија т.н)


  • Д-р Сања Андоновска – специјалист по физикална медицина и рехабилитација

 

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

 

  • Дипл.физиотерапевт Тања Милевска
  • Дијана Босилковска
  • Виолета Ристевска

 

 

HPIM1614 HPIM1615 HPIM1616 HPIM1617 HPIM1618 HPIM1619 HPIM1620