Normal 0 false false false MK X-NONE X-NONE СЛУЖБА ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ

Работно време од 0-24 часот

 

Итна медицинска помош пружа здравствени услуги на сите примени пациенти 24/7, опремена со најсовремена медицинска опрема за дијагностика и реанимација,снабдена со соодветни терапевтси средства како и со добро опремен возен парк.

 

ДОКТОРИ НА МЕДИЦИНА                                                                ДОКТОРИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

 • Д-р Љупчо Христовски                                                            Д-р Бети Рабаџиевска -ОРЛ
 • Д-р Гордана Крстановска                                                        Д-р Маја Павловска
 • Д-р Емилија Ставревска
 • Д-р Ерќан Mерџановски
 • Д-р Ленче Поповска
 • Д-р Ана Герасовска-Јовковска
 • Д-р Стојанчо Јовановски
 • Д-р Зорица Проевска

 

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

 • Цветлана Недановска
 • Весна Мицалевска
 • Кристина Ристевска
 • Снежана Магловска
 • Јадранка Митревска
 • Васка Капетановска
 • Донче Рунчевска
 • Маја Пластиновска
 • Љубица Петковска

 

ВОЗАЧИ

 

 • Крсте Проевски
 • Илче Божиновски
 • Никола Крушаровски
 • Драган Ристовски
 • Ирфан Шаторовски-договор на дело
 • Александар Ќулумовски-договор на дело
HPIM1630 HPIM1631 HPIM1632 HPIM1633 HPIM1634