СЛУЖБА ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ

Работно време од 0-24 часот

 

Итна медицинска помош пружа здравствени услуги на сите примени пациенти 24/7, опремена со најсовремена медицинска опрема за дијагностика и реанимација,снабдена со соодветни терапевтси средства како и со добро опремен возен парк.

 

ДОКТОРИ НА МЕДИЦИНА                                                                ДОКТОРИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

 • Д-р Љупчо Христовски                                                            Д-р Бети Рабаџиевска -ОРЛ
 • Др. Гордана Крстановска                                                         Д-р Евда Масалковска-Физијатрија
 • Д-р Кристина Павиќевиќ
 • Д-р Ерќан Mерџановски
 • Др.Маја Павловска
 • Др.Ленче Поповска
 • Д-р.Ана Герасовска-Јовковска

 

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

 

 • Наташа Коњановска
 • Никица Темелковска
 • Цветлана Недановска
 • Милица Симоновска
 • Снежана Магловска
 • Јадранка Митревска
 • Васка Капетановска
 • Кети Шапевска

 

ВОЗАЧИ

 

 • Илче Божиновски
 • Никола Крушаровски
 • Павле Наумовски
 • Крсте Проевски
 • Драган Ристовски
 • Васко Чаушевски
HPIM1630 HPIM1631 HPIM1632 HPIM1633 HPIM1634