Оценување на работата

Оценување на работата
Одлични
372  66.7%
Недоволно спремни
137  24.6%
Доволно спремни
49  8.8%

Број на гласачи  :  558
Прв глас  :  Понеделник, 07 Ноември 2011 15:36
Последен глас  :  Сабота, 10 Септември 2022 06:27